Vítejte ve světě EVOLVE!

V našem oboru je třeba se neustále vyvíjet. My, jako tým recruiterů, jsme si toho více než vědomi. Proto organizujeme akce, kde v tom svým kolegům pomáháme. EVOLVE je vaše evoluce.

Zůstaňte s námi v kontaktu a sledujte nás

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  EVOLVE! Masterclass   /  Management bez manažerů?

Management bez manažerů?

V úterý 11. února v Brně proběhl další EVOLVE! Masterclass workshop, který tentokrát vedl Rastislav Duriš ze Slovenska. Rasťo patří k předním obhájcům nových přístupů v managementu a do našeho regionu přináší nové pohledy na vnitřní fungování firem.  

I na celodenním workshopu v Brně jsme se věnovali novým metodám managementu. Pokud jste se nestihli na workshop připojit, nezoufejte. Nedokážeme sice plnohodnotně zprostředkovat výstupy celého dne, každopádně bychom vám rádi v následujícím článku představili alespoň malou ochutnávku.  

Proč klasický hierarchický management, který stále používá 90 % firem, přestává fungovat?

Klasický styl managementu, ve kterém každý tým má svého šéfa, který činí strategická rozhodnutí a kde také šéf práci týmu rozděluje a kontroluje, vznikl v roce 1911, kdy Frederick Taylor ve své knize The Principles of Scientific Management vysvětluje a obhajuje rozdělení práce mezi ty, co přemýšlejí (manažeři) a ty, kteří ji vykonávají (pracovníci). Frederick Taylor byl strojní inženýr a právě inženýři dali soudobému managementu základní obrysy. V době, kdy tento styl vznikl, fungoval velmi dobře, dosahoval velmi dobrých výsledků a hlavně přinášel zisk.

Tyto manažerské postupy fungují při dobře předvídatelných a opakujících se úkolech, ale začínají pokulhávat v situacích, které vyžadují kreativitu, inovace a řešení problémů. A právě tyto dovednosti dnes firmy potřebují nejvíc.

Proto v posledních letech čím dál více jednotlivců i firem začíná přemýšlet, jak jinak řídit své týmy. Uvědomují si, že v klasickém hierarchickém modelu řízení, tým roste nebo padá s kvalitou jeho leadera. Člověka, který činí rozhodnutí, kontroluje výsledky a jehož rozhodnutí mají vliv na budoucí úspěchy, či neúspěchy celého týmu. Zodpovědnost a pravomoci přesouvají z jednotlivce na celý tým a leckdy nakonec zjistí, že leader již není třeba a tým se dokáže uřídit sám.

Rasťo na workshopu představil několik metodik řízení týmů, které si mezi společnostmi získávají větší oblibu jako hnutí Management 3.0, Betacodex Network, Liberating Structures a mnohé další. Prostor byl ale i na nácvik praktických metodik pro práci s týmy jako Delegation Poker, Meddlers či Raketový model.

Raketový model

Abyste si z tohoto článku odnesli něco praktického, ponoříme se hlouběji právě do Raketového modelu. Raketový model je jednoduchý a snadno použitelný systém k budování, pochopení a zvyšování výkonu týmu. Model obsahuje osm složek, které dokáží odhalit slabé stránky ve fungování týmu, ale poslouží také jako seznam kroků, na které se tým může zaměřit, aby dostal svou efektivitu na nejvyšší úroveň. Za Raketovým modelem stojí Gordon Curphy a Robert Hogan, kteří věnovali výzkumu efektivního fungování týmu více než 30 let.

Pojďme si popsat všech osm složek tohoto modelu:

  1. Kontext – vlivy ovlivňující tým, výzvy, příležitosti, v jaké situaci se tým nachází
  2. Mise – čeho chceme dosáhnout, cíle, smysl
  3. Talent – správný počet lidí, struktura týmu, dovednosti a role v týmu
  4. Normy – jaké má tým pravidla fungování, porady, komunikace, rozhodování, přijímání zodpovědnosti
  5. Podpora – je každý v týmu oddaný a angažovaný, osobní zápal
  6.  Zdroje – jaké zdroje potřebujeme, pravomoci, vybavení
  7. Morálka – jak mezi sebou vycházíme, jak řešíme konflikt, spolupráce
  8. Výsledky – aktuální výkon týmu versus týmové cíle, porovnání s konkurencí

Právě jsme si popsali osm složek, které dělají tým efektivním. Každou z těchto složek může tým sám na sobě analyzovat na základě otázek týkajících se svého fungování, na které odpovídá. Výsledky tohoto dotazníků týmu jasné ukáží, na co se mají jeho členové soustředit a mohou si vytvořit akční plán pro zlepšení. Toto cvičení nezabere vašemu týmu mnoho času, ale přínos bude značný a okamžitý.

Ukázku výsledné zprávy pro tým si můžete prohlédnout zde.

Svět managementu není černobílý a tento článek nedokáže doporučit konkrétní metodiku pro váš tým. Pro její správný výběr je třeba porozumět kontextu, složení týmu či misi, na kterou se chcete vydat. Pokud si ale z tohoto článku odnesete alespoň to, že kromě klasického hierarchického modelu řízení týmu existují i další možnosti, splnil tento článek svůj účel a možná napomůže ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců ve firmách.

 

 

Pokud vás tento článek navíc přiměje k hlubšímu zájmu o tuto problematiku, neváhejte se obrátit na Rasťu Duriše nebo na tým EVOLVE! events. Rádi vám pomůžeme a poradíme.